Návštěva kliniky dětské hematologie a onkologie
2. LF UK a FN Motol

Předali jsme finanční dar, předvedli humanoidního robota a pár zajímavostí z kriminalistické techniky. Všem malým i velkým pacientům přejeme brzké uzdravení.